3 יחידות לימוד


Showing 6 items
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
Sort 
 
Sort 
 
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
פונקציות ואלגברה- כלים ומושגים יסודיים קישור 
פונקציות מנה קישור 
פונקציית השורש קישור 
אנליזה קישור 
פונקציות טריגונומטריות קישור 
תכנון לינארי קישור 
Showing 6 items