4-5 יחידות לימוד


Showing 7 items
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
Sort 
 
Sort 
 
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
אנליזה קישור 
פונקציות ואלגברה- כלים ומושגים יסודיים קישור 
פונקציות טריגונומטריות קישור 
פונקציות מנה קישור 
פונקציות מעריכיות ולוגוריתמיות קישור 
פונקציות של פונקציות קישור 
פונקציית השורש קישור 
Showing 7 items