פעילויות לתלמיד


Showing 9 items
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
Sort 
 
Sort 
 
שם הקובץקישור להורדת הקובץ
העמקה במושג הפונקציה קישור 
השוואות של פונקציות קישור 
כללי התאמה קישור 
לספר ולצייר קישור 
ממספרים למשתנים קישור 
פונקציה בשני משתנים קישור 
פונקציה קווית וביטויים תואמים קישור 
פונקציה ריבועית קישור 
שאלות מילוליות במשתנה אחד קישור 
Showing 9 items